Architecten Nova-Zembla

Architecten@Nova-Zembla is sinds haar oprichting in het begin van de jaren ‘80 uitgegroeid tot een toonaangevend multidisciplinair ontwerp- en adviesbureau. Vanaf de start van elk project  beogen we de ontwerpende en uitvoerende aspecten zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen. We zoeken steeds naar een optimale integratie van architectuur in de omgeving, waarbij het gewenst gebruik leidend is, zowel nu als met het oog op de toekomst. Ons bureau beschikt over een brede technische kennis en waar nodig doen we beroep op de expertise van studiebureaus. De door hun geopperde voorstellen worden steeds nauwgezet getoetst, opgevolgd en zo nodig bijgestuurd.

Als architectenbureau geloven we in:

  • “value for money” in architectonische, ruimtelijke (hetzij landschappelijk, hetzij stedenbouwkundig) en functionele kwaliteit,
  • Innovatief en ecologische verantwoord ontwerpen
  • een “state of the art” en “up to date” design
  • Financiële- en tijdsplanningstechnische zekerheid
  • Gebouwen met een minimale cost of ownership door het slim toepassen van technieken en materialen
  • Engagement tijdens werfopvolging
  • Pro-actieve dialoog met opdrachtgever en betrokken bouwpartners

Team

Architecten@Nova-Zembla wordt gevormd door een hecht team van enthousiaste medewerkers met elk hun  eigen expertises. De kern van relatief jonge architecten kan in de uitwerking van innovatieve ideëen steeds steunen op de ervaring van de senior-ontwerpers.

De dynamiek die deze diversiteit genereert, geeft ons bureau de nodige flexibiliteit en slagkracht om efficiënt in te spelen op de steeds veranderende samenleving.

CONTACT

Kerkstraat 13 | 3941 Eksel
Limburg | België

(0032) 11 44 02 90
architecten@nova-zembla.be